Home / 2013 / Kasım

Aylık Arşivler: Kasım 2013

Tasarım – Nuru İnkılap Müjdesi…

Tasarım – Nuru İnkılap Müjdesi…

“Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid’alar zulümâtını dağıtacak.” Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim (bekledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nuranî zatlara ...

devamı »

Tasarım – İlahi Yardım ve Nusret…

Tasarım – İlahi Yardım ve Nusret…

Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.    Fetih:3-4

devamı »

Tasarım – Allah Katında Değerli Olanlar…

Tasarım – Allah Katında Değerli Olanlar…

“Ben, ancak, azametim için boyun eğen, benim için kendisini şehvetlerden alıkoyan, günlerini zikrimle geçiren, kullarıma karşı büyüklük taslamayan, açları doyuran, çıplakları giydiren, musibete uğrayanlara acıyan ve gariplere yer veren kimsenin namazını kabul ederim. Böyle bir kulun nuru, güneşin nuru gibi ...

devamı »

İmam Cafer-i Sadık (as)’ın Cundeb oğlu Abdullah’a Tavsiyeleri

İmam Cafer-i Sadık (as)’ın Cundeb oğlu Abdullah’a Tavsiyeleri

İmam Sadık aleyhi’s-selam’ın Cundeb oğlu Abdullah’a şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:   Ey Abdullah! Şeytan bu aldatıcı dünyada tuzaklarını kurmuş ve sadece bizim dostlarımızı avlamak istiyor. Ama ahiret dostlarımızın gözünde hiç bir şeyi onunla değiştirmeye razı olmayacakları kadar büyüktür.   Daha ...

devamı »

Tasarım – Tüm Şeytanlardan Allah’a Sığınırız…

Tasarım – Tüm Şeytanlardan Allah’a Sığınırız…

“De ki: ‘Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların Allah’ına! O vesvas olan hannasın şerrinden. Öyle bir hannas (şeytan) ki; insanların göğüslerine vesvese verir! (O şeytan) ister cinlerden olsun, isterse insanlardan olsun!” [Nas(l 14): 1-6];

devamı »

Tasarım – Üstadın Öğrencisi Üzerindeki Hakkı

Tasarım – Üstadın Öğrencisi Üzerindeki Hakkı

İlmiyle seni eğiten üstadın senin üzerindeki olan hakkı: Ona tâzim etmen,  meclisini muhterem (ve ganimet) sayman, sözlerini iyice dinleyip ona dikkat  etmen, kendi cehaletini gidermekte ve öğrenmeye muhtaç olduğun ilmi elde etmede  hocana yardımda bulunmandır. Şöyle ki, ondan istifade etmek ...

devamı »

Tasarım – Salavatı Kesik Yapmayın!…

Tasarım – Salavatı Kesik Yapmayın!…

“Sakın bana ‘kesik’ (yarım-kopuk) ‘salavat’ getirmeyin! Diye buyuran Resulullah’a (as): ‘Kesik salavat nedir?’ dediler. Resul-ü Ekrem: (Sadece) ‘Allahümme salli ala Muhammed!’ deyip durmanızdır, dedi. Ve şöyle devam etti: ‘(Tam olarak) salavatı böyle söyleyin: ‘Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali ...

devamı »

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU -1

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU -1

Al-i Muhammed’in (Ehl-i Beyti –ailesi-yakın akrabaları-ev halkı) (s.a.v) günümüzde icra edeceği önemli fonksiyona geçmeden önce, kimler olduğu ve geçmişten kıyamete dek nasıl bir öneme sahip olduklarını  kısada olsa bahsetmemiz ( konunun tam anlaşılması açısından)  gerekmektedir.                 “… Ey Ehl-i Beyt! ...

devamı »

Tasarım – Allah Dilediğini Nuruyla Hidayete İletir..

Tasarım – Allah Dilediğini Nuruyla Hidayete İletir..

Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan ...

devamı »
Başa Dön