Home / 2014 / Mart

Aylık Arşivler: Mart 2014

Ne Mutlu Gariblere…

Ne Mutlu Gariblere…

İslam garib olarak başladı; başladığı gibi tekrar garib olacakdır. Ne mutlu o gariblere! (Hadis-i Şerif)

devamı »

Dinin Emirlerini Ayakta Tutan Farz Amel…

Dinin Emirlerini Ayakta Tutan Farz Amel…

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak Peygamberlerin yolu ve salihlerin metodudur. Bütün farzların kendisiyle ikame edildiği büyük bir farzdır. Diğer inançlar onunla emniyete erer, kazanç ve işler onunla helal olarak gerçekleşir, zulümler ortadan kalkar ...

devamı »

İmam Zeynel Abidin (as)’ın Cuma Günü Duası

İmam Zeynel Abidin (as)’ın Cuma Günü Duası

“Hamd, varlık âlemini vücuda getirmeden ve ihya etmeden önce evvel ve her şeyi helak olduktan sonra ahir olan Allah’a mahsustur. Kendisini ananları unutmayan âlimdir; şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz, kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kesmez. Allah’ım! ...

devamı »

Deccaliyet ve Özellikleri…

Deccaliyet ve Özellikleri…

” Büyük Deccal’in ispirtizma nevinden teshir edici(hipnotize edici) özellikleri bulunur…Sadece dünyayı maksat edinen bu münkir (kafir), mutlak inançsızlıktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata (kutsal değerlere) hücum eder. İşin hakikatini bilmeyen halk, bunu harikulade bir iktidar ve cesaret olarak görür.” ...

devamı »

Zalimlere Karşı Durmak ve İyiliği Emretmek

Zalimlere Karşı Durmak ve İyiliği Emretmek

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah azze ve celle Şuayb Peygamber (a.s)’a şöyle vahiy etti: “Ben Şüphesiz ki senin kavminden yüz bin kişiyi azaba düçar kılacağım. Bu yüz bin kişiden kırk bin kişisi kötüler, altmış bin kişisi ise iyilerdir.” Bunun ...

devamı »

BİSMİLLAH; İlahi Kudret Hazinesinin Miftahıdır…

BİSMİLLAH; İlahi Kudret Hazinesinin Miftahıdır…

BİSMİLLAH Bismillah her hayrın başıdır ki ismi Allah ile başlanmayan hiçbir iş başarı ile hayır ile sonuçlanamaz. Çünkü kainatta her iş ve hareket Allah (c.c)’ın ismiyle, zikriyle oluşur hayat ve canlılık bulur. Bu hakikat içerisinde şöyle diyebiliriz Allah (c.c)’ın yaratması ...

devamı »

Deccal-i Süfyan Dönemi…

Deccal-i Süfyan Dönemi…

«Âhirzaman fitnesinde bozuk insanların kalb­leri şeytan kalbi gibidir. Kan dökücü (anarşist ve ih­ti­lalci, fâsık)tırlar. Çocukları uram (edebsiz ve hır­çın);  gençleri haya­sız ve vakarsız; yaşlıları emr-i bil-ma’rufu yapmaz; sünneti bid’at gibi, bid’atı sünnet gibi görürler; idarecileri tâgi ve müfsiddir.; İşte o zaman Allah onlara şerlilerini ...

devamı »

RESULULLAH (S.A.A)’DEN BEŞ TAVSİYE

RESULULLAH (S.A.A)’DEN BEŞ TAVSİYE

RESULULLAH (S.A.A)’DEN BEŞ TAVSİYE Hz. Peygamber (s.a.a)’in ashabından olan Ebu Eyyub-i Ensari Resulullah (s.a.a)’in huzuruna vararak şöyle dedi: “Ya Resulullah! Bana öyle az ve öz bir vasiyet edin ki, onu kafamda tuta bilip onunla amel edebileyim.” Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: ...

devamı »
Başa Dön