Home / 2014 / Ağustos

Aylık Arşivler: Ağustos 2014

Günümüz Samimiyet Sınavı…

Günümüz Samimiyet Sınavı…

GÜNÜMÜZÜN SAMİMİYET SINAVI; İSLAM ve HALKLARI MI KORUNMALI YOKSA SİYONİZMİN ve EMPERYALİZMİN HEDEFİ Mİ? Başlığımızda ki soruya yaşadığımız şu coğrafyada açık-aleni olarak Siyonizm ve emperyalizm taraftarları hariç ki belki de hiç yoktur, tüm insanlar “İslam ve Halkları korunmalıdır” diye cevap ...

devamı »

GERÇEK MÜSLÜMAN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAZ…

GERÇEK MÜSLÜMAN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAZ…

GERÇEK MÜSLÜMAN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAZ Hz. Peygamber (saa) şöyle buyurmuştur: “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen (malayani-gereksiz faydasız-asıl olmayan) şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman olmasının alametlerindendir.” (Tirmizi,2317; Muvatta,2/903; İbni Mace,3976) İyi bir müslüman daima iyi ve faydalı şeylere yönelir; lüzumsuz ve faydasız ...

devamı »

Çaresi Olmayan Dertliler…

Çaresi Olmayan Dertliler…

Gülizar-ı Ehl-i Beyt olan İmam Ali (as) gibi bir şahsiyet dahi, ilminin gereğini yerine getirmeyen, öğrendiklerinin kendisine yük olmaktan başka bir şeye yaramayan, kendisini saptırmakla birlikte başkalarının da sapmasına sebep olan alim görünen güruha ve hiç bir delile sahip olmadan ...

devamı »

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…             Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, zalimler muvakkat-geçici bir süre saltanatlarını sürdürmüş, kurulu zulüm sisteminde mazlum halklar sürüm sürüm süründürülmüş, eza ve cefayla hayattan bıktırılmış ve daha sonra bu zulüm sistemleri halkların farkındalık ...

devamı »

SÜFYANİ FİTNESİ VE İMAM MEHDİ (as) TARAFINDAN YOK EDİLMESİ

SÜFYANİ FİTNESİ VE İMAM MEHDİ (as)  TARAFINDAN YOK EDİLMESİ

İmam Suyuti’nin Tasnifinden Irak-Şam-Mekke- Medine civarında gerçekleşecek önemli olaylar hakkında ki Hadisler: 1- İmam Suyuti, El-Havi lil-Fetava adlı eserinde meşhur Sahabi Huzeyfe’den, peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder:             “Ümmetim, zalim iktidarlardan bir çok sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak Allah İslam’a tekrar yücelik ve ...

devamı »

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER *Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir…” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) “Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir…” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177) *Resulullah (sav) şöyle ...

devamı »
Başa Dön