Home / Ahirzaman Olayları / Deccalin Çıkışı

Kategori Arşivleri: Deccalin Çıkışı

RSS Besleme

İslam Deccal-i Süfyan…

İslam Deccal-i Süfyan…

“Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi islâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir te’vili şudur ki: İslâmların Deccal’ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal’ı, Süfyan’dır. İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş ...

devamı »

Deccale Tabi Olanlar ve Yalanlayanların Durumu…

Deccale Tabi Olanlar ve Yalanlayanların Durumu…

“Kim ki ona (Deccal’a yani cereyanına ve o cereyanın cemiyete aşıladığı çılgın sefahete) iman edip tabi olur ve onu tasdik ederse, artık onun geçmiş hiçbir salih ameli ona menfaat vermeyecektir… Ve her kim onu tekzib edip yalanlarsa, onun geçmiş günahlarının ...

devamı »

İMAM-I ÜMMETE İTAAT VE DECCAL-I SÜFYAN FİTNESİ MESELESİ-2

İMAM-I ÜMMETE İTAAT VE DECCAL-I SÜFYAN FİTNESİ MESELESİ-2

İMAM-I ÜMMETE İTAAT VE DECCAL-I SÜFYAN FİTNESİ MESELESİ-2             Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; konu çok geniş ve boyutlu olduğundan bu kısa yazımızda ancak bazı noktaları özellikle günümüze bakan yönlerini işaret edip nazarı dikkatlerinize sunmaya çalışacağız…             İslam her konuyu tevhid ...

devamı »

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…

EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR…             Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, zalimler muvakkat-geçici bir süre saltanatlarını sürdürmüş, kurulu zulüm sisteminde mazlum halklar sürüm sürüm süründürülmüş, eza ve cefayla hayattan bıktırılmış ve daha sonra bu zulüm sistemleri halkların farkındalık ...

devamı »

SÜFYANİ FİTNESİ VE İMAM MEHDİ (as) TARAFINDAN YOK EDİLMESİ

SÜFYANİ FİTNESİ VE İMAM MEHDİ (as)  TARAFINDAN YOK EDİLMESİ

İmam Suyuti’nin Tasnifinden Irak-Şam-Mekke- Medine civarında gerçekleşecek önemli olaylar hakkında ki Hadisler: 1- İmam Suyuti, El-Havi lil-Fetava adlı eserinde meşhur Sahabi Huzeyfe’den, peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder:             “Ümmetim, zalim iktidarlardan bir çok sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak Allah İslam’a tekrar yücelik ve ...

devamı »

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

IRAK ve ŞAM HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER *Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir…” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) “Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir…” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177) *Resulullah (sav) şöyle ...

devamı »

DECCAL-I SÜFYAN DÖNEMİNE DAİR

DECCAL-I SÜFYAN DÖNEMİNE DAİR

DECCAL-I SÜFYAN DÖNEMİNE DAİR   “Deccal dinin güçsüzleştiği, ilmin yetersiz hale geldiği bir anda ortaya çıkar.“(1) Evet, Deccal dinî duyguların zayıfladığı, sulhün sükûnun kalktığı, insanların ihtilâfa düştüğü, kin ve düşmanlık duygularının kol gezdiği bir anda zuhur edecektir.(2) O günler, îman ...

devamı »

Takva Elbisesi

Takva Elbisesi

“Hava soğudukça, elbiselerin dahada kalınlaşır ki soğuk, sana tesir etmesin. Toplum bozuldukça, takva elbiselerin dahada kalınlaşmalı ki, fitne fesat sana tesir etmesin.. Sakın deme:Toplum bozulduğu için bende bozuldum..!” Üstad Muhsin KIRAATİ

devamı »
Başa Dön