Home / Kur’an’da Ehl-i Beyt

Kategori Arşivleri: Kur’an’da Ehl-i Beyt

RSS Besleme

Kur’an’da Ehl-i Beyt

İstihlaf ve Veraset Ayetleri

İstihlaf ve Veraset Ayetleri

“İstihlaf ve Veraset Ayetleri: a-) “Andolsun ki biz, ‘zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da: ‘Hiç şüphesiz arz’a salih kullarım vârisçi olacaktır!’ diye yazdık!” [Enbiya(21): 105];… b-) “Allah sizlerden iman edip de ‘salih’ amellerde bulunanlara va’detmiştir: ‘Hiç şüphesiz, onlardan öncekileri nasıl güç ...

devamı »

Esbat ve Nukeba Ayetleri

Esbat ve Nukeba Ayetleri

“Esbat ve Nukeba Ayetleri”: “Biz, İsrailoğullarını ‘oniki’ esbata (torunlara), o kadar da ümmete (kollara-topluluklara) ayırdık. Kavmi, (Musa’dan) su istediği zaman ‘asanı taşa vur!’ diye vahyettik ve ondan ‘oniki pınar’  kaynayıp aktı!… İnsanların her kısmı (her kolu) su içecekleri yeri iyice ...

devamı »

Şecere-i Mubareke Ayeti

Şecere-i Mubareke Ayeti

“Şecere-i Mubareke Ayeti”: “Allah(cc), göklerin ve yerin nurudur…” [Nur(24): 35-36] İlaahir… Ayet-i kerimelerinde Allah(cc)’ın nurunun meseli olarak geçen Şecere-i Mubareke’nin; “Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed, nübüvvet ve risalet, Nur-u Muhammedî, İslamî hilafet ve İslam hidayeti” gibi.. birçok anlamlara geldiği ifade edilmiştir[1]Ki; ...

devamı »

Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti

Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti

“Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti”: “Görmedin mi Allah(cc) nasıl bir misal getirdi? Hoş bir kelime (Kelime-i Tayyibe), kökü sabit ve dalı semada olan hoş bir ağaca (Şecere-i Tayyibe) benzer. Ki o, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir durur. Olur ...

devamı »

Kevser Suresi

Kevser Suresi

“Kevser Suresi”: “(Ya Muhammed!) biz sana kevseri verdik! O halde, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Şüphesiz ebter (nesli kesik) olan, seni kötüleyendir…” [Kevser(108): 1-3] Mekke’de nazil olan bu sure-i şerifenin Peygamber Efendimiz’in (as) erkek çocuklarının vefat etmesinden dolayı ...

devamı »

Mevedded Ayeti

Mevedded Ayeti

“Mevedded Ayeti”: “İşte bunlar, Allah’ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği ni’mettir! (Ey Resul’üm!) De ki: ‘Ben buna karşılık, (bana) akraba olanlara sevginizden başka bir ücret istemiyorum!’ Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını artırırız. Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Şekür’dür!.” ...

devamı »

Tathir Ayeti

Tathir Ayeti

“Tathir Ayeti”: “… Ey Ehl-i Beyt! Muhakkak ki Allah, sizden her türlü ‘ricsi’ (kiri-pası-günahı ve eksikliği) gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister!” [Ahzab(33): 33’ün son kısmı]… Bu ayet-i kerime, Ümm’ül-Mü’minin Hz. Ümm-ü Seleme’nin evinde nazil olmuş, Peygamberimiz (sav); hemen Hz. ...

devamı »

Velayet (Hizbullah) Ayetleri

Velayet (Hizbullah) Ayetleri

“Velayet (Hizbullah) Ayetleri” : a-) “Sizin veliniz; (evvel) Allah, sonra Resulü, sonra da o iman etmiş olanlardır ki, namazı ikame ederler ve rükû halinde (bile) zekat verirler!…” [Maide(5): 55][1]: Ayette geçen veliyyüküm‘ün ahiri olan ‘rükû halinde iken zekat veren mü’minler‘den ...

devamı »

Mübahele Ayeti

Mübahele Ayeti

“Mübahele Ayeti”: “(Resul’üm!) O söylenenleri biz, sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz: Allah nezdinde İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘ol!’ dedi ve (o da) oluverdi! (Bu) Rabbinden gelen gerçektir. Öyleyse, şüphecilerden olma!” [Al-i ...

devamı »
Başa Dön