Home / Risale-i Nur’da Ehl-i Beyt

Kategori Arşivleri: Risale-i Nur’da Ehl-i Beyt

RSS Besleme

Risale-i Nur’da Ehl-i Beyt

İmam Mehdi (as)’ın Talebeleri Kimlerdir…?

İmam Mehdi (as)’ın Talebeleri Kimlerdir…?

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ RİSALE-İ NUR’DA TARİH VEREREK İMAM MEHDİ’NİN TALEBELERİNİ ÖVGÜYLE MÜJDELEMİŞ… “1284 H. (1867 M.) de Avrupa kâfirleri Rusları tahrik ederek meşhur 93 harbini(1877 M) netice verdirdiler. O zaman Mevlâna Halid’in şakirtleri o zulümâtı dağıtır. Ondan yüz sene sonra (1977 M.) ...

devamı »

Devamlı surette sadakatla, fedakârlık ise, öyle kolay değildir…

Devamlı surette sadakatla, fedakârlık ise, öyle kolay değildir…

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleri bir gün fedakârlıktan bahsederken: “Benim şimdiki talebelerim, Ruslarla harbederken benimle Şark’ta kendini ateşe atan fedâilerden daha fedakârdırlar. Çünkü, bütün ömrünü feda etmek kolay değildir. Bir anda insan kendini ateşe atsa, şehit olur gider. Devamlı surette ...

devamı »

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU – 2

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU – 2

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU – 2                 Ehl-i Beyt Mektebi’nin Nur Simaları, İslam Tarih’inin  her döneminde etkin bir şekilde İslam Ümmeti için sağlam kulp, sımsıkı bağlanıldığında batıl yollara kaydırmayan iki ağır emanetten  biri olma ve Hadis-i ...

devamı »

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU -1

RİSALE-İ NUR’DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ VE TARİHİ FONKSİYONU -1

Al-i Muhammed’in (Ehl-i Beyti –ailesi-yakın akrabaları-ev halkı) (s.a.v) günümüzde icra edeceği önemli fonksiyona geçmeden önce, kimler olduğu ve geçmişten kıyamete dek nasıl bir öneme sahip olduklarını  kısada olsa bahsetmemiz ( konunun tam anlaşılması açısından)  gerekmektedir.                 “… Ey Ehl-i Beyt! ...

devamı »

İmam Mehdi’nin Geleceği İlahi Bir Va’addır…

İmam Mehdi’nin Geleceği İlahi Bir Va’addır…

Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdî geleceğine ve fesada girmiş âlemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivâyât-ı sahiha var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin ...

devamı »

Keramet-i Aleviyenin neticesi…

Keramet-i Aleviyenin neticesi…

Keramet-i Aleviyenin neticesi Madem Hz. Ali (r.a.)  “Ben ilmin şehriyim. Ali ise onun kapısıdır.” hadisine mazhardır. Hem madem Şah-ı Velayet ünvanını alarak harika kerametleri göstermiştir. Hem ahirzamanda gelen hadiselere karşı Kur’ân ve Âl-i Beyt cihetinde herkesten ziyade alâkadardır. Hem madem ...

devamı »

Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki:…

Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki:…

Ehl-i Sünnet Ekolünden gelen geleneğin içinde yetişen Bediüzzaman Hazretleri ekolün asırlarca söylenegelmiş düşüncesinde bir ufuk açma babında farklı bir bakış açısı oluşturabilme gayretlerini gözönünde bulundurarak konuyu irdelemek-incelemek gerekir.  Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali’nin ...

devamı »

İmam Mehdi Ehl-i Beyt’i Nebeviden Olacaktır…

İmam Mehdi Ehl-i Beyt’i Nebeviden Olacaktır…

El cevap: Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyetin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u a’zam veya bir mürşid’i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek ...

devamı »

Ehl-i Beyt’e Meveddet (Sevmek-Bağlanmak) İlahi Bir Vecibedir.

Ehl-i Beyt’e Meveddet (Sevmek-Bağlanmak) İlahi Bir Vecibedir.

اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى âyetinin bir kavle göre manası: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor.” Eğer denilse: Bu manaya göre karabet-i nesliye cihetinden gelen bir faide gözetilmiş görünüyor. Halbuki, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ...

devamı »
Başa Dön